Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên

450,000

  • Người đang hoặc sau quá trình hóa xạ trị, hóa trị ưu bứu.
  • Người viêm dau dạ dày, hành tá tràng.
  • Người đang trong quá trình phục hồi sau mổ, sau chấn thương, phụ nữ sau sinh.
Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên
Mua 2 hộp Phytosom Curma
890,000đ / 900,000đ
Mua ngay Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên
Mua 3 hộp Phytosom Curma
1,320,000đ / 1,350,000đ
Mua ngay Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên
Mua 5 hộp Phytosom Curma
2,150,000đ / 2,250,000đ
Mua ngay Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên
Mua 10 hộp Phytosom Curma
4,100,000đ / 4,500,000đ
Mua ngay
Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên
Phytosom Curma Tam Thất Xạ Đen học viện quân y viên nang hộp 30 viên

450,000