Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson

235,000

Vương Lão Kiện giúp bạn giã từ bệnh run tay chân ở người cao tuổi
Giảm run tay chân hiệu quả ở người cao tuổi.
Giảm tình trạng run ở người bệnh Parkinson, rối loạn thần kinh thực vật, huyết áp
Tăng cường sức khỏe phục hồi khả năng vận động.

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson
Mua 2 hộp Vương Lão Kiện
466,000đ / 470,000đ
Mua ngay Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson
Mua 3 hộp Vương Lão Kiện
696,000đ / 705,000đ
Mua ngay Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson
Mua 5 hộp Vương Lão Kiện
925,000đ / 1,175,000đ
Mua ngay Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson
Mua 10 hộp Vương Lão Kiện
2,250,000đ / 2,350,000đ
Mua ngay
Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson
Vương Lão Kiện hỗ trợ giúp giảm các triệu chứng run chân tay, parkinson

235,000