Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa

120,000

Đối với nhiều trẻ, tình trạng táo bón khó đi ngoài không đơn thuần diễn ra một lần mà có thể tái diễn thường xuyên, thành vài đợt trong năm.

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
Mua 2 hộp Natu Fos
236,000đ / 240,000đ
Mua ngay Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
Mua 3 hộp Natu Fos
351,000đ / 360,000đ
Mua ngay Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
Mua 5 hộp Natu Fos
575,000đ / 600,000đ
Mua ngay Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
Mua 10 hộp Natu Fos
1,100,000đ / 1,200,000đ
Mua ngay
Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa

120,000