Natu Fos hỗ trợ điều trị táo bón tiêu chảy rối loạn tiêu hóa

120,000

Đối với nhiều trẻ, tình trạng táo bón khó đi ngoài không đơn thuần diễn ra một lần mà có thể tái diễn thường xuyên, thành vài đợt trong năm.