Lược Sử Loài Người trở nên thông minh như thế nào? Sapiens

214,000

Câu hỏi lớn và sâu sắc của Harari là: chúng ta thực sự muốn gì? Có cách nào để đạt được hạnh phúc cho con người chúng ta, hoặc thậm chí liệu chúng ta có biết được nó là gì hay không?

Lược Sử Loài Người trở nên thông minh như thế nào? Sapiens
Lược Sử Loài Người trở nên thông minh như thế nào? Sapiens

214,000