Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp

210,000 

Dùng cho những người mắc các rối loạn ở tuyến giáp như nhược giáp (bao gồm cả nhược giáp Hashimoto), cường giáp (Graves-Basedow), bướu tuyến giáp và ung thư tuyến giáp.Dùng cho những người phải tiếp xúc với các nguồn  phóng xạ.

LIỆU TRÌNH TIẾT KIỆM MUA CÀNG NHIỀU GIÁ CÀNG GIẢM
Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
hot_icon
Mua ngay
Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
hot_icon
Mua ngay
Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
hot_icon
Mua ngay
Mua ngay