Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp

250,000

Dùng cho những người mắc các rối loạn ở tuyến giáp như nhược giáp (bao gồm cả nhược giáp Hashimoto), cường giáp (Graves-Basedow), bướu tuyến giáp và ung thư tuyến giáp.Dùng cho những người phải tiếp xúc với các nguồn  phóng xạ.

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
Mua 2 hộp Ích Giáp Vương
496,000đ / 500,000đ
Mua ngay Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
Mua 3 hộp Ích Giáp Vương
735,000đ / 750,000đ
Mua ngay Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
Mua 5 hộp Ích Giáp Vương
1,200,000đ / 1,250,000đ
Mua ngay Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
Mua 10 hộp Ích Giáp Vương
2,300,000đ / 2,500,000đ
Mua ngay
Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp
Ích Giáp Vương điều trị rối loạn tuyến giáp cường giáp nhược giáp

250,000