Bách Thống Vương hỗ trợ giảm đau tiêu sưng xương khớp đau bụng kinh

250,000

– Hỗ trợ giảm đau, tiêu sưng
– Dùng cho người bị chứng đau đầu, đau xương khớp, phụ nữ đau bụng kinh

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Bách Thống Vương hỗ trợ giảm đau tiêu sưng xương khớp đau bụng kinh
Mua 2 hộp Bách Thống Vương
496,000đ / 500,000đ
Mua ngay Bách Thống Vương hỗ trợ giảm đau tiêu sưng xương khớp đau bụng kinh
Mua 3 hộp Bách Thống Vương
735,000đ / 750,000đ
Mua ngay Bách Thống Vương hỗ trợ giảm đau tiêu sưng xương khớp đau bụng kinh
Mua 5 hộp Bách Thống Vương
1,200,000đ / 1,250,000đ
Mua ngay Bách Thống Vương hỗ trợ giảm đau tiêu sưng xương khớp đau bụng kinh
Mua 10 hộp Bách Thống Vương
2,300,000đ / 2,500,000đ
Mua ngay
0966 602 957