Cai thuốc lá Thuần Mộc nước súc miệng thảo mộc thiên nhiên

250,000

Ngày 1: Súc miệng 5-7 lần –> Không thấy gì
Ngày 2: Súc miệng 5-7 lần –> Mùi thuốc nhạt
Ngày 3: Súc miệng tiếp 5-7 lần –> Hút thuốc không còn ngon
⬇ Cai được thuốc với cả người nghiện đã 30-40 năm (thuốc lá, thuốc lào)
⬇ Chỉ cần súc miệng và ngậm 20 – 30ml thuốc khoảng 1-2p. Một ngày làm từ 5-7 lần – KHÔNG HỀ CÓ TÁC DỤNG PHỤ

Cai thuốc lá Thuần Mộc nước súc miệng thảo mộc thiên nhiên
Cai thuốc lá Thuần Mộc nước súc miệng thảo mộc thiên nhiên

250,000