Cai thuốc lá Thuần Mộc nước súc miệng thảo mộc thiên nhiên

250,000

Ngày 1: Súc miệng 5-7 lần –> Không thấy gì
Ngày 2: Súc miệng 5-7 lần –> Mùi thuốc nhạt
Ngày 3: Súc miệng tiếp 5-7 lần –> Hút thuốc không còn ngon
⬇ Cai được thuốc với cả người nghiện đã 30-40 năm (thuốc lá, thuốc lào)
⬇ Chỉ cần súc miệng và ngậm 20 – 30ml thuốc khoảng 1-2p. Một ngày làm từ 5-7 lần – KHÔNG HỀ CÓ TÁC DỤNG PHỤ

0966 602 957

Có thể bạn thích