Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn

130,000

  • Người bị say tàu xe, chóng mặt buồn nôn
  • Người bị huyết áp thấp
  • Người bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu
  • Người cần giải bia rượu
Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn
Mua 2 hộp Ononsay
256,000đ / 260,000đ
Mua ngay Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn
Mua 3 hộp Ononsay
381,000đ / 390,000đ
Mua ngay Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn
Mua 5 hộp Ononsay
625,000đ / 650,000đ
Mua ngay Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn
Mua 10 hộp Ononsay
1,200,000đ / 1,300,000đ
Mua ngay
Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn
Ononsay viên ngậm chống say tàu xe chóng mặt hoa mắt buồn nôn

130,000