Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích

250,000

– Ích tiểu vương hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang, dùng cho người tiểu nhiều lần, tiểu són, hội chứng bàng quang kích thích
– Hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang
– Hỗ trợ giảm tiểu són, tiểu nhiều lần

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích
Mua 2 hộp Ích tiểu vương
496,000đ / 500,000đ
Mua ngay Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích
Mua 3 hộp Ích tiểu vương
735,000đ / 750,000đ
Mua ngay Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích
Mua 5 hộp Ích tiểu vương
1,200,000đ / 1,250,000đ
Mua ngay Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích
Mua 10 hộp Ích tiểu vương
2,300,000đ / 2,500,000đ
Mua ngay
Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích
Ích Tiểu Vương điều trị tiểu nhiều lần tiểu són bàng quang kích thích

250,000