Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận

250,000

Giúp hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng của người suy thận như mệt mỏi, phù, đau đầu, thiếu máu…
Kiểm soát các bệnh là nguyên nhân gây suy thận như đái đường, tăng huyết áp…
Giúp bảo vệ và giúp tăng cường chức năng thận, làm chậm diễn tiến của suy thận và làm giảm nhu cầu chạy thận
Giúp cải thiện chức năng thận.

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận
Mua 2 hộp Ích thận vương
496,000đ / 500,000đ
Mua ngay Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận
Mua 3 hộp Ích thận vương
735,000đ / 750,000đ
Mua ngay Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận
Mua 5 hộp Ích thận vương
1,200,000đ / 1,250,000đ
Mua ngay Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận
Mua 10 hộp Ích thận vương
2,300,000đ / 2,500,000đ
Mua ngay
Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận
Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận

250,000