Sản phẩm Giá Số lượng Tổng phụ
× Nơi nhập dữ liệu Thông bổ khí siro hỗ trợ điều trị viêm họng, hen suyễn, viêm phổi
1 x 350,000
350,000
350,000

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Thông bổ khí siro hỗ trợ điều trị viêm họng, hen suyễn, viêm phổi  × 1 350,000
Tổng phụ 350,000
Tổng 350,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.