Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thông bổ khí siro hỗ trợ điều trị viêm họng, hen suyễn, viêm phổi Thông bổ khí siro hỗ trợ điều trị viêm họng, hen suyễn, viêm phổi
1 x 350,000 
350,000 
350,000 

Phiếu ưu đãi

Sản phẩm Tạm tính
Thông bổ khí siro hỗ trợ điều trị viêm họng, hen suyễn, viêm phổi  × 1 350,000 
Tạm tính 350,000 

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển hỏa tốc

Tổng 350,000 

Thông tin thanh toán

Tùy chọn để dự kiến thời gian nhận hàng hoặc phí vận chuyển nếu có: