Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón

120,000

  • Trẻ em bị đầy bụng, chậm tiêu, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón.
  • Người bị đầy bụng, ăn không tiêu, rối loạn tiêu hóa.
Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón
Mua 2 hộp Sanfo Enzym Kid
236,000đ / 240,000đ
Mua ngay Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón
Mua 3 hộp Sanfo Enzym Kid
351,000đ / 360,000đ
Mua ngay Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón
Mua 5 hộp Sanfo Enzym Kid
575,000đ / 600,000đ
Mua ngay Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón
Mua 10 hộp Sanfo Enzym Kid
1,100,000đ / 1,200,000đ
Mua ngay
Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón
Sanfo Enzym Kid phòng tránh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón

120,000