Thanh đường Gamosa học viện quân y hỗ trợ đặc trị tiểu đường

180,000