Chẩm chéo gia vị Tây Bắc chuẩn hương vị núi rừng Điện Biên

Chẩm chéo gia vị Tây Bắc do Avado cung cấp chính hãng chuẩn Điện Biên tự nhiên 100% với hạn sử dụng mới nhất vận chuyển xuống Hà Nội, do chính đơn vị tại Điện Biên cung cấp.