Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính

130,000

Tăng cường giải độc, lợi tiểu, hỗ trợ miễn dịch.
Làm giảm các triệu chứng: tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, nóng trong.
Viên Uống Niệu BảoHết bí tiểu, tinh thần dễ chịu
Không còn lo lắng các chứng tiểu buốt, tiểu rát ảnh hưởng nữa.

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính
Mua 2 hộp Niệu Bảo
256,000đ / 260,000đ
Mua ngay Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính
Mua 3 hộp Niệu Bảo
381,000đ / 390,000đ
Mua ngay Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính
Mua 5 hộp Niệu Bảo
400,000đ / 650,000đ
Mua ngay Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính
Mua 10 hộp Niệu Bảo
1,200,000đ / 1,300,000đ
Mua ngay
Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính
Niệu Bảo giải độc, hết tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, bí tiểu, tiết niệu mạn tính

130,000