Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng

195,000

Có tác dụng tiêu viêm, giảm sưng, giảm viêm thanh quản, làm trong sáng giọng nói. Tiêu Khiết Thanh hỗ trợ ngăn chặn các dấu hiệu của bệnh viêm amidan, cảm cúm.

Ưu đãi khi mua sản phẩm theo số lượng:
Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng
Mua 2 hộp Tiêu Khiết Thanh
386,000đ / 390,000đ
Mua ngay Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng
Mua 3 hộp Tiêu Khiết Thanh
570,000đ / 585,000đ
Mua ngay Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng
Mua 5 hộp Tiêu Khiết Thanh
925,000đ / 975,000đ
Mua ngay Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng
Mua 10 hộp Tiêu Khiết Thanh
1,750,000đ / 1,950,000đ
Mua ngay
Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng
Tiêu Khiết Thanh điều trị viêm thanh quản viêm họng hạt khản tiếng

195,000