Giá Treo Vung Nồi, Thớt gắn tường tiện lợi dụng cụ trong nhà bếp

25,000