Chai phủ Nano Rain Remove rửa kính ô tô kèm bàn chải chống nước

75,000

Tính năng bảo vệ mặt sơn: Màng phủ bảo vệ sơn theo công nghệ Nano gồm có Perhydropolysilazane (SiH2NH), dung môi hữu cơ và một lượng xúc tác nhỏ. Perhydropolysilozane phản ứng với hơi ẩm có trong không khí trở thành thủy tinh silic phủ ngoài bề mặt sơn của xe. Nó có tác dụng chính là tạo thêm một lớp pha lê, liên kết bảo vệ bề mặt sơn.

Chai phủ Nano Rain Remove rửa kính ô tô kèm bàn chải chống nước
Chai phủ Nano Rain Remove rửa kính ô tô kèm bàn chải chống nước

75,000