Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Explaq kem hỗ trợ điều trị vẩy da, vẩy nến, vẩy phấn, á sừng, eczema Explaq kem hỗ trợ điều trị vẩy da, vẩy nến, vẩy phấn, á sừng, eczema
1 x 250,000 
250,000 
250,000 

Phiếu ưu đãi

Sản phẩm Tạm tính
Explaq kem hỗ trợ điều trị vẩy da, vẩy nến, vẩy phấn, á sừng, eczema  × 1 250,000 
Tạm tính 250,000 

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển hỏa tốc

Tổng 250,000 

Thông tin thanh toán

Tùy chọn để dự kiến thời gian nhận hàng hoặc phí vận chuyển nếu có: