Sản phẩm Giá Số lượng Tổng phụ
× Nơi nhập dữ liệu Cốt Thoái Vương điều trị gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm
1 x 185,000
185,000
185,000

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã
Sản phẩm Tổng
Cốt Thoái Vương điều trị gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm  × 1 185,000
Tổng phụ 185,000

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển hỏa tốc

Tổng 185,000

Thông tin thanh toán

Tùy chọn để dự kiến thời gian nhận hàng hoặc phí vận chuyển nếu có: