Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Cốt thoái vương ảnh đại diện A1 Cốt Thoái Vương điều trị gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm
1 x 185,000 
185,000 
185,000 

Phiếu ưu đãi

Sản phẩm Tạm tính
Cốt Thoái Vương điều trị gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm  × 1 185,000 
Tạm tính 185,000 

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển hỏa tốc

Tổng 185,000 

Thông tin thanh toán

Tùy chọn để dự kiến thời gian nhận hàng hoặc phí vận chuyển nếu có: