Sản phẩm Giá Số lượng Tổng phụ
× Nơi nhập dữ liệu Viên uống Unti-k Học Viện Quân Y giảm hậu quả hóa trị xạ trị ung thư
1 x 450,000
450,000
450,000

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Viên uống Unti-k Học Viện Quân Y giảm hậu quả hóa trị xạ trị ung thư  × 1 450,000
Tổng phụ 450,000
Tổng 450,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.