Sản phẩm Giá Số lượng Tổng phụ
× Nơi nhập dữ liệu Tỏi đen một nhánh Học Viện Quân Y tỏi đen cô đơn Lý Sơn 200g
1 x 270,000
270,000
270,000

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Tỏi đen một nhánh Học Viện Quân Y tỏi đen cô đơn Lý Sơn 200g  × 1 270,000
Tổng phụ 270,000
Tổng 270,000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.