Siro Laroxen học viện quân y chữa mất ngủ an thần suy nhược thần kinh

140,000

Đối với trẻ em quấy khóc, mất ngủ dùng đợt từ 1-2 lọ Thời gian sử dụng từ 7 – 15 ngày.
Vì trẻ em là đối tượng dễ phục hồi , không nằm trong đối tượng bị mất ngủ lâu năm, mất ngủ mãn tính .
Đối với người lớn nên dùng ít nhất từ 4-8 lọ. Thời gian sử dụng từ 30 – 60 ngày.
Tùy theo cơ địa và thời gian bị mất ngủ của mỗi người nặng hay nhẹ mà lựa chọn cho mình liều lượng và đợt dùng phù hợp.