20 Tuổi Trở Thành Người Biết Nói Giỏi Làm khai phá kỹ năng tuổi 20

89,000

Làm thế nào để cư xử chân thành nhưng vẫn không khiến cho người khác phải phật lòng?
Làm sao để khen ngợi người khác nhưng không tạo cảm giác xu nịnh?
Làm sao để thuyết phục người khác mà không “khơi mào” cho tranh luận tiêu cực?
Làm thế nào để hình ảnh của bạn luôn đẹp và chiếm được cảm tình của người khác?
Làm sao để đối phó với những lời nói xấu sau lưng và giữ gìn danh dự của mình?…

20 Tuổi Trở Thành Người Biết Nói Giỏi Làm khai phá kỹ năng tuổi 20
20 Tuổi Trở Thành Người Biết Nói Giỏi Làm khai phá kỹ năng tuổi 20

89,000