Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Trường Thọ Linh Bào tử Linh Chi 10 gói hỗ trợ giảm cholesterol trong máu Trường Thọ Linh Bào tử Linh Chi 10 gói hỗ trợ giảm cholesterol trong máu
Đã giảm 20,000đ cho đơn hàng theo chương trình giảm giá
2 x 440,000 
440,000 
880,000 

Phiếu ưu đãi

Sản phẩm Tạm tính
Trường Thọ Linh Bào tử Linh Chi 10 gói hỗ trợ giảm cholesterol trong máu
Đã giảm 20,000đ cho đơn hàng theo chương trình giảm giá  × 2
880,000 
Tạm tính 880,000 

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển hỏa tốc

Tổng 880,000 

Thông tin thanh toán

Tùy chọn để dự kiến thời gian nhận hàng hoặc phí vận chuyển nếu có: